Inlägg

Tio år med floran i Pite lappmark

Vitryggig hackspett - Vår första obs

Exkursion till Kallax strandängar 14 juli 2019

Strandsumparv

Fågelskådning runt knuten - Naturum Laponia i Stora Sjöfallet

Fågeltornsbesök vid Persöfjärden norr om Luleå

99 fågelarter noterade

Fjällgäss i Finland

Porsiudden i Vuollerim

Hundpromenad i Gamla Sävast

Vårfåglar i Boden

Ringmärkning på Campen Snödmossen

Vårvinter i Sävast