Vitryggig hackspett - Vår första obsTrippel i Degerbäcken 25 nov kl 10.00 - större hackspett, gråspett och vitryggig hackspett


På förmiddagen den 24 nov åkte Lisbeth och jag till Degerbäcken i Boden (ca 2 mil från Sävast) för att försöka få se Sveriges kanske mest sällsynta häckande fågel, den vitryggiga hackspetten. Den hade rapporterats i Artportalen i onsdags. Vi kom dit strax före kl 11. På plats fanns Lars Sundberg, en känd fågelskådare i Boden. Han pekade ut platsen där den hade setts. Ingen vitryggig hackspett såg vi. Den större hackspetten visade sig ofta. Gott om småfåglar fanns det, talgoxar, blåmesar, pilfinkar och domherrar. När vi kom hem såg jag i Artportalen att en stockholmare hade sett den en timme tidigare!
"Våren 2012 utgjordes den kända svenska populationen av ett tiotal stationära individer, varav två häckande par: ett i Värmland och ett i Norrbotten. Därutöver fanns en handfull kringstrykande fåglar. Den vitryggiga hackspetten klassas som akut hotad (CR) på den svenska rödlistan , vilket betyder att arten löper extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd i landet."
Dagen därpå gjorde Lisbeth och jag ett nytt försök att få se den sällsynta vitryggiga hackspetten på samma plats i Degerbäcken i Boden.
Det blev bingo!!!
Den och samtidigt (!) en gråspett och en större hackspett kom fram till maten. En till skådare på platsen berättade att han hade väntat i 35 år för att få se en vitryggig hackspett, Tidigare hade vi för några år sedan stått flera timmar ute i -25 grader på en annan plats i Boden och väntat. Den gången misslyckades vi. Det gäller att inte ge upp :-)