Fjällgäss i Finland


Fjällgås - Wikipedia

Fjällgåsen påminner om den närbesläktade bläsgåsen, men är mindre, mörkare (främst huvudet), har kortare hals och näbb och brant panna samt en tydlig gul ring runt ögonen. Det är en liten gås som mäter 53 till 66 centimeter, det vill säga i storleken som en gräsand. Den har ett vingspann på 120–135 cm och en genomsnittlig vikt på 1 400 till 2 200 gram. Det tydligaste kännetecknet är dock den gula orbitalringen runt ögat, som dock kan vara svår att se på håll. Fjällgåsen är relativt svårbestämd, speciellt sträckande fåglar, eftersom anser-gäss har stora individuella skillnader vad gäller storlek. Den har precis som bläsgåsen en vit fläck (s.k bläs) i pannan och kraftiga svarta streck över buken.

Den ursprungliga svenska häckningspopulationen av fjällgås är utdöd sedan 1990-talet och beståndet som finns idag är sannolikt en blandning av utplanterade och ursprungliga fjällgäss och dess avkomma. Så sent som i slutet av 1930-talet var dock fjällgås vanligare än grågås i Västerbottens kustland. 

Läs mer i svenska Wikipedia härFjällgåsen är akut hotad. Det uppskattas finnas som mest 27 000. Under vårflytten passerar 16 000 trakterna kring Uleåborg i Finland.

Den 5-7 maj var Lisbeth och jag med på en fågelskådarresa till Finland tillsammans med sex andra medlemmar i Norrbottens Ornitologiska Förening Vi bodde i Limingovikens Naturum söder om Uleåborg.
Resans höjdpunkt var när vår guide Esa Hohtola tog med oss till Karinkanta den 6 maj där vi fick se ett 60-tal fjällgäss betande på en åker tillsammans med tundrasädgäss, bläsgäss, spetsbergsgäss och sångsvanar. En räkning gjordes dagen efter av finska ornitologer. Den dagen var då där 104 fjällgäss.


Esa Hohtola är en mycket kvalificerad guide. Han är professor emeritus vid Uleåborgs Universitet (Department of Ecology and Genetics). I videoklippet nedan berättar han om fjällgässens flytt.Ett videoklipp nedan med oss fjällgåsskådare:När jag läste Esa Hohtolas cv efter hemkomsten, såg jag att han liksom jag är radioamatör sedan många år. Hans call är OH8SE och mitt call är SM2FOB.