Fågeltornsbesök vid Persöfjärden norr om Luleå


Lisbeth och jag besökte den 5 juli 2019 två fågeltorn vid Persöfjärden norr om Luleå.Först besökte vi fågeltornet i Vibbyn nära Skogsåns utlopp i Persöfjärden. Det lilla tornet byggdes 1995. Under 1800-talet bedrevs ångbåtstrafik på Persöfjärden, via Skogsån, ända upp till Brobyn. Där tornet nu är fanns en kajplats. Senast använda ångbåt hette "Svanen", som var 11.8 m lång och 2.83 m bred. Djupgåendet var endast 37 cm. Tornet och vägbron över ån är bra fågelskådarplatser på våren, dock störda av vägtrafiken och kanske därför inte så inbjudande att besöka. Där finns också ett vindskydd med en grillplats.Desto mer inbjudande att besöka första gången blev ett nyrestaurerat torn (2018) i Närmastören i Smedsbyn. Från bilvägen gick vi över en åker till en informationstavla. På åkern blommade kråkvicker. Lika vackert som en målning av Claude Monet.


Från den 430 m långa spången, kantad med fågelholkar, sågs många vackra växter. Halvvägs finns en sittgrupp. Perfekt plats för insupande av natur och ljud!


Ängsull 

Kråkklöver 

Kabbleka och stritar 

Tranbär 

Missne 

Topplösa

Snart gott om åkerbär och smultron (!) 

Inne i "katedralen" uppbyggd med björkar skymtar tornet och Persöfjärden

Tornets geografiska position med precision 

Det blev inte mycket fågelliv att upptäcka vi den här årstiden. Hördes en rödtrast, sågs ett par storspovar, hördes ett varningsläte, slaguggla?