Exkursion till Kallax strandängar 14 juli 2019
Den 14 juli 2019 arrangerade Föreningen Norrbottens Flora en exkursion till Kallax strandängar som ligger ca 10 km söder om Luleå. Exkursionen leddes av Sture Westerberg. Övriga deltagare var: Lars Andersson, Kjell Bergqvist, Hans Groth (vice styrelseordförande), Ingrid Lundgren, Dieke Sörlin (styrelsesuppleant), Mats Williamson och Lisbeth Wizelius.

Norrbotten Flora I (2012), Utflyktsmål:
Havsstrandängen på norra sidan om Kallax hamn har betats sedan länge. Den flacka strandängen påverkas ständigt av hög- och lågvatten. Fågellivet på strandängen och ute i den grunda viken är rikt med många rastande vadare och änder.

Flertalet av de växter som observerades:

1.   Brunven
2.   Dvärgmåra
3.   Fjällkavle
4.   Gråstarr
5.   Havssälting
6.   Hundstarr
7.   Höstskallra
8.   Klapperstarr
9.   Knappsäv
10. Krypven
11. Krypvide
12. Kustsaltgräs (tidigare kallad saltgräs)
13. Kärrdunört
14. Kärrsilja
15. Kärrsumparv
16. Kärrvial
17. Liten ärtstarr
18. Madrör
19. Myrtåg
20. Nordspira
21. Nordstarr
22. Rödsvingel
23. Saltnarv
24. Salttåg
25. Sjöfräken
26. Slåtterblomma
27. Smågröe
28. Sprängört
29. Strandsumparv
30. Strandvänderot
31. Strandögontröst
32. Trådtåg
33. Vass
34. Vattenmåra
35. Vägtåg
36. Ängssvingel
37. Ängsull
38. Österjötåg

Fåglar som observerades var bl a: storspov, trana och rödbena.

Nedan ett bildspel från exkursionen.