99 fågelarter noterade


Under vår fågelexkursion, i NOF:s regi i Uleåborg i Finland
5-7 maj 2019, noterade Krister Jakobsson 99 fågelarter.


Som en jämförelse så såg jag och två skådarkompisar 106 arter 8-11 maj 2008 på Gotland. Se nedan. Vid ett nytt besök 10-17 maj året efter såg vi 19 andra arter som vi inte såg vid första besöket. Hur många arter vi såg då har jag inte kvar någon uppgift om. Antar att artrikedomen är större vid dessa tider på Gotland än långt upp i norr. Skulle också tro att det antal arter som Krister noterade är ett mycket bra resultat.