Inventering vid HötjärnhällanSaxat från Föreningen Norrbottens Floras medlemstidning Nordrutan nr 2 2017 Årgång 22:

Hötjärnhällan i Piteå vid Degerbergets sydvästra sluttning är ett kalk- eller grönstenspåverkat område framför allt känt för sin rika förekomst av norna Calypso bulbosa. Vissa år har upp till 200 blommande exemplar kunnat noteras inom ett begränsat område. Delar av området är nog det närmaste vi i norra Sverige kan komma en kalkbarrskog. Skogsstyrelsen har uppgraderat området till nyckelbiotop - den högsta klassning de gör av värdefulla naturområden - och de har nu ambitionen ge området ett biotopskydd. 

Föreningen har tidigare i år gjort en nornainventering och nu gjordes en kärlväxtinventering som Lisbeth och jag fick delta i. Den 8 september ska det göras en inventering av mossor, lavar och svampar.

Kärlväxtinventeringen leddes av Hans Groth (förtjust i fibblor och pyrolor) tillsammans med Tommy Bystedt (förtjust i fjärilar) och Kjell Olsson (förtjust i orkidéer). Det var Kjell som upptäckte området för 10 år sedan. Att området är rikt på orkidéer var mycket märkbart under inventeringen. Vi påträffade skogsnycklar, jungfru Marie nycklar, skogsnattviol, knärot och spindelblomster. Också skogsnycklar och jungfru Marie nycklar med vita blommor påträffades, Några skogsnycklar hade blad utan fläckar. Området innehöll förstås också andra kärlväxtarter. Flera obekanta för oss men inte för experterna. Inventeringen var lite fysiskt krävande i +29 graders värme och min ena sko höll på att sugas ner i ett kärr :-) När vi kom fram till området hördes en nötkråka och i en mindre gran sågs två skickligt uthuggna hackspettshål.
Tommy Bystedt håller i hultbräken och Hans Groth konsulterar den nyligen för andra gången reviderade utgåvan av Den Nordiska Floran med det nya namnet Nordisk Flora.TACK FÖR ATT VI FICK VARA MED PÅ INVENTERINGEN!