Gråspett


Gråspett (hona) - Grey-headed woodpecker - Picus canus - Mjedsjön, Boden - 28 januari 2015Erik Rosenberg (1902-1971) beskriver gråspetten i Fåglar i Sverige - Fältornitologisk handbok - Illustrerad av Harald Wiberg (4:e reviderade upplagan 1967):

Gråspetten är mycket nära släkt med gröngölingen och ersätter denne i Norrland. Får man se en skymt av en grön hackspett i Västerbotten eller Lappland kan man vara förvissad om att det är gråspett, men annars måste fågeln granskas och då måste man ha följande detaljer klara i minnet: rött blott på pannan (hanen) eller intet rött alls (honan), svart på huvudet blott i form av tygeln och en smal mustaschstrimma, mindre storlek och mer grå än gul anstryknig på den gröna dräkten. Gråspetten bor gärna långt in i skogarna, där det finns gamla aspaer och smärre lövinslag bland gammalfurorna, men om vintern kommer han gärna in till gårdarna och undersöker då ofta timmerväggarna och besöker även matplatser för fåglar. Om våren ropar han k l y  k l y  k l y  k l y, mer vekt och melodiskt än gröngölingen. Han brukar också trumma mellan ropen oftare än vad hans släkting gör. Locklätet - eller vad man skall kalla det - liknar rätt mycket större hackspettens och kan omskrivas med k y c k. Sitt bohål hackar gråspetten helst ut i gamla, innanmurkna aspar och för även i övrigt ungefär samma liv som sin sydliga kollega. Stannfågel.