Dragpulka
Vi har införskaffat ett 20 år gammalt "naturfordon" här i Boden. En klassisk dragpulka tillverkad av Segebaden. Ett företag som började tillverka träpulkor på 1940-talet. Vår pulka har ett glasfiberskrov. Företagets nya ägare har återupptagit tillverkningen av pulkor av trä.

Vår pulka är fullt utrustad med kapell, sittunderlag, två löstagbara ryggstöd och två skaklar, varav en för hund, samt en loka av läder för hund.

Hundskakel med två fästpunkter för lokan

Loka

Segebadenpulkan - Föllinge - Sweden