Konsttärnor

Hemläxan till konstgruppen på Havremagasinet har drygats ut med sex konstfåglar. Det är de tärnarter jag både sett och lyckats fotografera i Sverige. Det finns ytterligare 5-6 arter som kan ses. Av dem gästar några tillfälligt Sverige bara någon gång per år. Andra med flera års mellanrum. Några tillhör inte familjen tärnor. De tillhör familjerna träsktärnor eller måsar.


Från Wikipedia 2015-03-09:
Tärnor är en grupp med havs- och sjöfåglar som finns spridda över hela jorden, och vars taxonomiska status är under diskussion. Tidigare har de oftast kategoriseras som den egna familjen Sternidae, men sentida taxonomiska rekommendationer placerar dem istället som en underfamiljen Sterninae i familjen måsfåglar (Laridae).
The Clements Checklist of the Birds of the World vilken fungerar som ett rättesnöre för många taxonomiska kommittéer i världen, har tärnorna förlorat sin familjestatus och slagits samman med familjen Laridae ochRynchopidae.[1]
Idag delar man upp gruppen i 12 släkten. Under en period slog man samma flera av släktena och placerade än fler arter i släktet Sterna som fortfarande är det största släktet inom familjen. Fylogenetiska studier av Bridget et al. (2005) påvisade att den sammanslagningen inte gav monofyletiska släkten och man bestämde därför att dela upp familjen i fler släkten för att bättre spegla tärnornas utveckling och släktskap. Denna nuvarande uppdelningen av släkten placerar flera arter i helt egna släkten som exempelvis sandtärna (Gelochelidon nilotica) och skräntärna (Hydroprogne caspia).
Huruvida tärnor är en monofyletisk grupp är oklart. Studier[2][3] visar att GygisAnous och Procelsterna tillsammans eller successivt kan vara systergrupp till resten av Laridae, alltså måsarsaxnäbbar och övriga tärnor.

Taxonomin enligt Clements et al. 2014[1], svenska trivialnamn efter Sveriges ornitologiska förening[4]:
Fisktärna (Sterna hirundo)
Brun noddy (Anous stolidus)
Fetärna (Gygis alba)
Söderhavstärna (Onychoprion lunatus)