Ugglor i Boden

Sedan en tid tillbaka hade det rapporterats på Svalan att både hökugglan och lappugglan håller till nära Lillträsk i Bodens kommun. Nu är sjön förstås frusen och dold under snön. Den 4 februari på morgonen ringde jag upp Mats Bergquist. Mats är en hjälpsam, synnerligen kunnig och vänlig själ och frågade om han kunde berätta lite närmare bestämt om var jag skulle kunna se dessa ugglor. Ugglor som jag aldrig tidigare sett. När Mats svarade satt han i bilen Ljuså och hörde orre och såg lavskrikan. Mats sade att när jag kommer från Boden och har sjön på vänster sida ska jag stanna precis efter att en talldunge passerats på höger sida. Åt höger finns ett mycket stort öppet markområde. Titta på trädtopparna bakom en gammal lada sade Mats. Ladan ses ovan med sitt "inbyggda" träd.


Efter 5-10 minuter såg jag i handjagaren en liten svart fläck i toppen av gran bortom ladan. Med kompaktkameran, inställd med 42 ggr max optisk zoom, syntes det bättre och profilen på ugglan stämde överens med den i Fågelguiden. Hökugglan satt kvar i en halvtimme.

Tillbaka till bilen såg jag en bil parkerad 200 meter bort nära en björkdunge. Gissade att det var en skådare som var där. Helt riktigt. Det var Krister Jakobsson som satt i bilen. Vi var med i uggleexkursion för tre år sedan som Krister ledde. Nu pekade Krister mot en stympad björk. Och ovanpå satt den, en lappuggla bara 20 meter bort!
Jag har skannat in beskrivningar på hökuggla och lappuggla. Beskrivningar dels från Sveriges första fågelguide Fåglar i Sverige - Fältornitologisk handbok av Erik Rosenberg, fjärde reviderade upplagan 1967 och dels från Fågelguiden - Europas Medelhavsområdets fåglar i fält av Lars Svensson, Dan Zetterström m fl från 1999.