Vildtulpaner i Lissma

Vildtulpanen, Tulipa sylvestris,  tillhör liljeväxterna. Dit hör också bl a vårlök, kungsängsllja och krollilja.

Svensk flora, Carl von Linné, 1745
Växer omkring Lund i Skåne och här och där omkring andra städer, för icke så länge sedan utkommen ur trädgårdar ... Blomman är gul, välluktande ... Denna arts blomma börjar öppna sig klockan 10, trädgårdstulpanens däremot något före klockan 8. Vildtulpanen blommar samtidigt med fruktträden i mitten av lövsprickningstiden ... Lökarna kan ätas kokta med olja och peppar som en smaklig och hälsosam föda.

Flora övfer Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter, K. Fr. Thedenius, 1871
I parker och i närheten af gamla trädgårdar, ursprungligen förvildad men numera nästan fullt vild, teml. sällsynt ... Stockholmstrakten: Humlegården; Bellevue; Haga; Carlberg; Marieberg; Ulriksdal; Ulfsunda; Drottningholm; Friesens park på Djurgården ...

Medelhavsflora, Oleg Polunin och Anthony Huxley, Översatt och bearbetad av Tore Linell, 1976
... Det finns många underarter och former av denna mycket variabla art. Växtplats: odlad jord, vingårdar, ängar; från Spanien till Grekland, från Marocko till Tunisien. Februari-maj. Denna art var den första tulpan som mera allmänt odlades i Sverige och finns här och var ännu förvildad.

Sörmlands flora, Hans Rydberg och Hans-Erik Wanntorp, 2001
Först rapporterad från Väsby i Torshälla (Hofberg 1852). I Sverige har vildtulpanen sedan länge odlats och förvildats upp till Uppland. I Sörmland sällsynt (23 lokaler), nog förbisedd på grund av sin växtplats i äldre trädgårdar. Vildtulpanen finns förvildad i och kring gamla trädgårdar och parker. Den sprider sig med utlöpare och bildar därför ofta massbestånd i parkgräsmattor. Dessa bestånd blommar sällan men vid omgrävning eller i öppen jord i rabatter och buskagekanter kan de eleganta gula klockorna vissa år uppträda i mängd ... Äldre fynd: ... Österhaninge 1849-50 ... Åbrunna ...

Den nya nordiska floran, Bo Mossberg och Lennart Stenberg, 2003
... Sällsynt förvildad på öppen, väldränerad mark. Trädgårdar, slottsparker, övergivna trädgårdar, vägrenar, bryn. Ofta i ej blommande, täta bestånd ... Från Syd- och Sydosteuropa, Ryssland, Algeriet ...

Det var två år sedan jag första gången såg vildtulpaner nära fågeltornet vid Lissmasjön i Huddinge. Nu den 24 maj var beståndet inte lika stort som då. Flera var på väg att blomma ut. En synnerligen vacker blomma är det.