Nordens flora


Den mycket sällsynta orkidén Baltnycklar porträtterad i den nya vackra floran. Enda växtplatsen i Sverige är bredvid ett vägdike i Piteå. Läs mer här.