Exkursion i PiteåtraktenFöreningen Norrbottens Flora annonserade:
Sönd. 15/7 2018: Rikmyrsexkursion till Svartnäsmyran i Piteå.
Myren är ett intressant rikkärr i ett kustnära läge där flera rikkärrsarter påträffats som inte är vanliga närmast Bottenvikskusten. Tag med stövlar och lunch-/fikapaket.
Avfärd kl.10.00 från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå.
Kontakt: Sture Westerberg

Exkursionen denna heta sommardag blev utökad med ett besök i ett vägdike i ett industriområde!


På väg in i rikkärret Svartnäsmyran.


Stjälkarna hos starr och gräs jämförs.

Dystarr är vanlig i hela landet.

Gräsull

Gräsullen är mindre vanlig i Norrbotten


Björn Mildh detaljstuderar en mossa.

Späd skorpionmossa är allmän i norra och mindre allmän i södra Sverige.

Guldspärrmossa är vanligt i hela Norden.

I Sverige är "köttätande" storsileshår vanligt i de mellersta och norra delarna, utom i 
de allra nordligaste fjälltrakterna. Den förekommer mer sällsynt ända ner i Skåne.

"Köttätande" rundsileshår (daggört) är mycket vanligt i Norrbotten.Efter en fikapaus på Svartnäsudden besökte vi ett vägdike i ett industriområde. Ett dike med flera för Norbotten sällsynta växter! Spill från lastbilar med timmer från Baltikum har förorsakat detta. Den mest spektakulära växten är orkidén baltnycklar, som har sin enda växtplats här i Sverige. Baltnycklar hittades första gången 2004. Det finns beskrivet i Svensk Botanisk Tidskrift.Natt och dag är mycket sällsynt i Norrbotten, men är ganska vanlig i Uppland och 
Södermanland. På en sträcka av ca 100 m var ena dikeskanten vi besökte
spektakulärt helt fylld med 
blommande Natt och dag!

I dikeskanten såg vi stor blåklocka, som är sällsynt i Norrbotten

I dikeskanten sågs kal backglim (?) som är sällsynt i Norrbotten.

Bergklint är en odlad art som sällsynt och förvildad kan ses i Norrbotten, som här i dikeskanten.

Den sällsynta kåltisteln var en mäktig syn i dikeskanten.


Längs utmed vägrenarna var det gott om åkerbär och smultron.

Sven-Erik Marklund, ordförande i Föreningen Norrbottens Flora
 och exkursionsledare  Sture Westerberg. 

Från Linkedin om Sture Westerberg: Håller botanikkurser, mosskurser, svampkurser, exkursioner, geologi. Han har arbetat med geologi under 25 år på Sveriges Geologiska Undersökning i hela Sverige. 10 års inventering i Luleå skärgård. På länsstyrelsen i Norrbotten, naturvårdsavdelningen, hela 23 år med olika typer av inventeringar av växter, fåglar, insekter, mossor, svampar. 
Samt 10 år på länets våtmarker. 

Christina Kolmert en av oss sju exkursionsdeltagare. 

JAG FICK LÄRA MIG MYCKET. STORT TACK TILL ALLA!