Norrbottens första landskapsflora

I lördags den 13 november var det premiär för Norrbottens första landskapsflora på Norrbottens museum i Luleå. Där hade arrangerats en Florafestival med utställda vackra herbarieblad, kända och okända norrbottniska botanister informerades det om, antikvariska floror kunde beskådas och så gick det att köpa landskapsflorans del II och III. Lisbeth och jag gjorde ett snabbt besök och vi hade tyvärr ingen tid över att lyssna på något av de intressanta föredragen som pågick hela dagen.

Den mäktiga och tjusigt illustrerade floran beskriver drygt 1650 växter, varav ca 600 är "nya" för Norrbotten, i Sverige finns 30 arter endast i Norrbotten, 30 är nya för Sverige och 10 är nya för vetenskapen. Arbetet med floran har pågått i 20 år och har engagerat över 300 personer. Del II är en riktig tegelsten på 792 sidor med alla kända växtarter i Norrbotten. Del III, 199 sidor, innehåller botanikernas älskningsväxter (tror jag), maskrosor och fibblor. Del I som konstigt nog ännu inte utkommit ska beskriva växtförutsättningarna i Norrbotten och tips på utflyktsmål.

Notis från Naturhistoriska museet

Föreningen Norrbottens Flora

Jag gjorde ett bokfynd  där! Lars Levi Laestadius Loca parallella plantarum och andra uppsatser översatta från latinet av Georg Gripenstad. Endast 20 bagis och rikligt illustrerad och med också annan intressant läsning. Det akademiska etablissemanget var tydligen lika taskiga mot varandra som idag då Prof. A.E. Lindblom sablar ner på Laestadius ... Detta har icke varit förhållandet med Förf., vilken levande i en avlägsen vrå av höga norden, dit endast sällan underrättelser från den litterära världen kan framtränga, nödgats leva ett isolerat liv. Det är därför ursäktligt, om hans åsikter blivit något ensidiga; man skulle endast önskat, att han icke utsträckt dem längre än hans egen direkta erfarenhet nådde, eller åtminstone alltid gav tillkänna, hur  mycket som är observation och huru mycket som är blott teori eller supposition ....