Hednoret i Boden


Bisam - Hednoret i Boden 2 april 2019

Bisaminfo:
"Bisam har brun vattenavstötande päls, simhud på bakfötterna och en naken svans, som är tillplattad från sidorna. Kroppslängden är 30–40 cm, svanslängden 20–28 cm och vikten upp till 2 kg.
Bisam lever i sjöar, lugna åar och kustnära havsområden. Den bygger gärna bäverliknande hyddor på grunt vatten, men kan även gräva gångar i strandbrinken. Bisam kan vintertid uppehålla sig i bäverhyddor. Den simmar utmärkt med hjälp av svansen och kan vara under vatten i 20 min. Bisam äter framför allt vattenväxter, men kan också ta musslor, grodor, kräftor, och fågelungar. Den äter också as, även döda artfränder.
Bisam är tillåten att jaga året runt. Svenska jägarförbundet uppskattar den svenska avskjutningen till 500–2 000 individer per år."
Stackars er bägge två bisamråttor som får jagas året runt! Tack och lov att ni har överlevt sedan vi sågs här för ett år sedan!