Rödhuvad törnskata på Ronningeängarna i Boden
Den 20 oktober såg Jerry Larsson en rödhuvad törnskata på Ronningeängarna i Svartbyn i Boden. "Det här är stort. Det är jättestort" säger han till NSD den 22 oktober. Den rödhuvade törnskatan hade  bara setts en gång tidigare i Norrbotten, på Haparanda Sandskär. I Sverige har den setts mindre än hundra gånger tidigare.

När foton detaljgranskats så är det troligen en underart (niloticus). I så fall skulle det vara det fjärde fyndet i landet någonsin!Underarten niloticus beskriven i "Handbook of western palearctic birds, Volume II"
Törnskatan hade i Artportalen rapporterats finnas på Ronningeängarna fram till den 22 oktober. Så dagen efter åkte Lisbeth, jag och vår lapphund Gubben dit på söndagsmorgonen. På plats fanns 5-6 stycken fågelskådare.  Tyvärr fick vi veta att törnskatan inte längre var kvar.

Bland skådarna var Valdemar Berggren, en naturens nestor i Boden vad beträffar fåglar, botanik m m. Valdemar är barnfödd vid ängarna och bor fortfarande kvar där. Lars, hans grabb, var också där och skådade. Han hade åkt hit från Umeå. Valdemar har jag bara helt kort hälsat på tidigare. Jag har  lärt känna honom genom boken "Ladrikets fåglar" från 1969 av Jens Wahlstedt, En bok som jag har läst om flera gånger. Nu blev det tillfälle till en längre pratstund med Valdemar. Något som mer än väl uppvägde förlusten av att jag inte fick se törnskatan.Ladrikets fåglar, 1969. Text: Jens Wahlstedt  Bild: Olle Hedvall