Vårfåglar längs Luleälven


Råbäcken vid Luleälven - 6 maj 2017

"Bälingevägen" följer Luleälven på behörigt avstånd. Den går mellan Boden och E4:an. I Råbäcken inte så långt från centrala Boden finns en fin obslokal. På en sandbank i älven samlas många fåglar. Nu var där ett 15-tal storspovar och många måsar, knipor och gräsänder. I älven fiskades det gäddor. Vägen fortsätter söderut och går genom stora öppna fält och åkrar. Storspovar ses och hörs över allt. Någon enstaka ljungpipare hördes och det var gott om sångsvan nära vägen på flera platser och längre bort ute på åkrarna tillsammans med sädgäss. Vi vände i Bälinge och tog färjan i Avan över Luleälven till 97:an för hemfärden till Boden.