Rastande vårfåglar i Ersnäs


Ersnäs 3 maj 2017 - Spetsbergsgås (skära ben) tillsammans med tundrasädgäss
Taigasädgäss, tundrasädgäss, grågäss, spetsbergsgäss, sångsvanar, tranor ...