Grönland

Den 16 maj 2017 var merparten av sjön Hedavan isbelagd förutom inloppet i Grönland. Grönland består mest av öppna stora fält och ligger i samhället Heden väster om Boden. Det är en bra skådarlokal främst på våren. Dagen innan hade det rapporterats ringtrast och mindre sångsvan från lokalen.
Vi åkte dit på förmiddagen och hade med oss vår lapphund Gubben. På åkrarna sågs och hördes starkt en ensam sånglärka på hög höjd. Ingen ringtrast såg vi. Det hördes smällar från Bodens södra skjutfält. Gubben som är skotträdd drog hårt åt motsatt håll.


Hedavan är en relativt stor insjö med sitt utlopp i Luleälven. I den isfria delen var det gott om sjöfågel på en sandrevel och i dess närhet. Ingen mindre sångsvan sågs där. Rolf G Gustafsson, en välkänd ornitolog från trakten, kom och noterade vad som fanns där. Se rapport från Artportalen nedan. Ett tiotal brushanar landade tillfälligt på reveln och det blev ett litet spel. Se videon.