FågelexkursionNaturvårdsföreningen i Boden har arrangerat en fågelkurs. Kurshållare är Lars Sundberg och Jan Andersson. I kursen ingår två fågelexkursioner. Den första gick av stapeln den 23 april 2017 i fint och vindstilla väder. Mitt på dagen steg temperaturen till några plusgrader.


Exkursionens första stopp blev i Råbäcken i Boden, en strand vid Luleälven. På motsatta sidan av älven ligger Sävast. Det första som sågs var ett storskrakpar. Vårfågel No. 1, en ensam storspov sågs på isen. Sångsvanar, gräsänder och knipor sågs också. I träden hördes bofink och gulsparv.

Råbäcken i Boden

Råbäcken i Boden

Råbäcken i Boden


Nästa stopp blev Alviksgården i Alvik ca två mil söder om Luleå. Det är en klassisk rastlokal för hundratals flyttande tranor, svanar, gäss, änder m m. Lokalen är också rik på rovfåglar. Nu var våren försenad så rastandet hade ännu inte nått full styrka.

En något svårbestämd stenfalk


Nästa stopp blev Sandnäset i Svartskatan. Mycket av isen på Ersnäsfjärden låg kvar. I en råk sågs sångsvanar och uppe i en tall en havsörn.


Här på Sandnäset blev det lunchpaus och fågelskådning. Det blåste kallt från havet.Och så var vi tillbaka i Alviksgården och såg tranor och gäss på närmare håll.


Många sädgäss sträckte in hela tiden. Här har tre tundrasädgäss landat tillfälligt.


Exkursionen avslutades i Alvik med havsörn och blå kärrhök i kikarna. Lars Sundberg och Jan Andersson rapporterade i Artportalen alla deras och våra obsar. Ett stort tack till Lars och Jan som delar med sig kunskaper och lotsar oss rätt!