Alviksgården 8 april 2017


Sångsvanar i Alvik ca 20 km S Luleå

Lisbet, Rocky och Gubben

Tofsvipor


Sångsvanar

Sångsvanar

Trana och sångsvanar

Sångsvanar

Emirates Airbus A380

Avslut med kaffe vid Ale kvarn (Observera. Ovetande om istapparna)