Alviksgården 7 april 2017


Flyttfåglar börjar anlända till Norrbotten i allt större antal. På förmiddagen den 7 april i Alviksgården (ca 20 km S Luleå) noterade Rolf Gustafsson 220 st sångsvanar i Artportalen, se ovan. Rolf träffade jag där när jag fotade och filmade. Han berättade att han är uppväxt i Stockholm och kom till Kiruna i mitten av 1970-talet och blev sedan kvar här uppe. Regelbundet är han i fjällvärlden och det han inte vet om fågelivet i norr är inte värt att veta. I videon nedan ses bl a en sånglärka som troligen äter vintermyggor.