Abisko Björkliden Katterjokk
Fotografier - Växter - 5-9 juli 2015 
Blekvide, midsommarblomster, humleblomster, brudsporre, ormrot, fjällförgätmigej, fjällkvanne, fjällsippa, fjällskära, fjällskråp, fjällviol, fjälltätört, gullbräcka, hjortronblom, hundkäx, hönsbär, lappvedel, linnea, norsk pyrola, rödblära, skogskovall, smörboll och svarthö.