Sandreveln i Luleälven

Vy från rastplatsen vid väg 97 i Norra Sunderbyn i Luleå den 7 maj 2016

Sångsvan, stjärtand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, grönbena, rödbena, svartsnäppa, brushane, storspov, gråkråka ...