Morgonskådning i Boden och Luleå

Den 8 maj 2016
Sångsvan, sädgäss, kanadagäss, trana, storspov, småspov, tofsvipor, flyttande fjällpipare (trol), gulärla ...