Kvällsskådning i Riala
Gökar och nattskärror den 31 maj 2016 i Riala