Om John Wolley i Fauna och Flora 1930

Edvard Wibeck skrev en artikel om äggsamlaren och ornitologen John Wolley i Fauna & Flora år 1930. Artikeln i sin helhet kan läsas här: http://runeberg.org/faunaflora/1930/

Om John Wolley har jag skrivit här:  http://krysslistor.blogspot.se/2016/03/john-wolley-aggsamlare-och-ornitolog.html

De första tolv sidorna i artikeln i Fauna & Flora kan läsas nedan.