Exkursion till SvartlåJag upphör aldrig att förvånas över de som har specialkunskaper och som också gärna och pedagogiskt delar med sig dem. Så var det idag den 14 juni 2015 under Naturskyddsföreningens exkursion i Svartlå i Bodens kommun. Det var specialisten på området Sture Westerberg, ornitologen Lars Sundberg och inte minst nestorn själv Valdemar Berggren. Valdemar som lotsade Jens Wahlstedt i vildmarken i Boden för många år sedan och så kom Jens att skriva den klassiska boken "Ladrikets fåglar" tillsammans med fotografen Olle Hedvall. Vi fick lära oss mycket: om bergarten vulkanit i området, om signalindikatorer i värdefull natur som starrväxter och mossor, om den mycket sällsynta finnrosen m m. 

Norrlands flora om Finnrosen Rosa acicularis: Mycket sällsynt, funnen i två rutor, först samlad 1988 i Edefors socken av Sture Westerberg och Åsa Hansson. Det vara mineralletaren Einar Öhmsn som satte Sture Westerberg  på spåret, eftersom han observerat nyponens avvikande form. Finnros har stor global utbredning och är ganska vanlig i Finland men mycket sällsynt i Sverige: ett fynd i Ångermanland och två fynd i Västerbotten. Växtplatserna i Norrbotten utgörs av frodiga skogssluttningar med dråg. Lokalen i Överkalix omfattar ca 2000 buskar. Ursprunglig.

Tack Naturskyddsföreningen i Boden för en härlig dag. Tack också till Frida Snell och Lars Sundberg som uppmärksammade mig på en grönsångares märkliga sång. Det blev ett nytt kryss. 

Se foton och en kort video nedan.