En uråldrig liten sten


Den 14 juni 2015 arrangerade naturskyddsföreningen i Boden en exkursion i trakten kring Svartlå som ligger i Bodens kommun ca 2 mil söder om Harads. Vädret var kanon. Inne i samhället sås nornor och blåsippor! Därifrån vidare på en mindre grusväg några kilometer. Området där ingår i den långsträckta Haradskölen och är geologiskt speciell med vulkaniska bergarter Se foto på den lilla stenbiten som vilar på min mobil. Den har sitt ursprung i vulkanaska. Liknande aska som begravde Pompeji. Den lilla stenens tillblivelse är mycket, mycket äldre. Det skedde för 1 800 miljoner år sedan. Det är lite svårt att föreställa sig hur länge sedan det var. Om du räknar till hundra på en minut och fortsätter att oavbrutet räkna, så först efter 32 miljoner års räknande har du räknat till 1 800 miljoner. Stenmineralet kallas för vulkanit eller porfyr,