Den här bärblomman har inte många ...


Den här bärblomman har inte många sörlänningar sett. Fotograferad den 17 maj 2015 i Sävast i Boden.
Carl von Linnè skriver "Jag skulle vara otacksam mot denna gifmilda växt, hvilken genom sina bärs vinsmakande saft så många gånger vederkvickte mig, då jag nästan försmäktade af hunger och strapatser, om jag ej på densamma lemnade en fullständig beskrifvning...
...Burgna personer i Norrland låta af bären bereda sylt, gelé, saft m. m., som dels förbrukas af dem själfva, dels sändes till vänner i Stockholm såsom de läckraste och raraste delikatesser; och i sanning intaga dessa bär främsta rummet bland alla i Sverige vildt växande."