Fågelskådning utan gränser

"This year I will try to become the first person to see 5,000 species of birds in one calendar year, a sort of cosmopolitan, modern version of Wild America and Kingbird Highway. Rather than hiring international tour guides, I’ll spend my time with passionate locals—individuals who care about their home patches, and who are making a difference for birds in their own areas. Along the way, I will explore how birding, and the conservation of birds, fits into our new, crowded, globalized millennium."

Detta säger ornitologen och författaren Noha Strycker. Här kan man dag för dag följa vilka arter han sett: http://www.audubon.org/news/the-species-list.
Där rapporterar han också i ord och bild vart efter som.

Den 17 mars var Noah klar med Ecuador efter att ha skådat 12 dagar där. Resultet blev 625 arter, varav 249 blev nya på rekordsförsökslistan. Den 23 mars (dag 82) har Noah varit i Colombia i nästan en vecka.  Antalet arter på listan är 1.717 st.

Foto Noha Strycker
Detta är Nohas packning. Mer behövs inte.

Foto Gunnar Engblom

Gunnar Engblom, ornitolog och reseledare, är bosatt i Peru sedan 1998. Gunnar har intervjuat Noah. Läs intervjun i Gunnars blogg:
http://birdingblogs.com/2015/Gunnar/interview-with-noah-strycker

Gunnar och Noah ska skåda tillsammans i tre veckor i Peru. Områden där det har observerats sammanlagt 1.300 fågelarter.