Vad är en art?
Ordning i klassen!
Taxonomi & systematik – exempel från fåglarnas värld (del 1)
Vad är en art? Varför betraktar somliga nordlig och sydlig gulärla som olika arter, medan andra
klassificerar dem som samma art? Varför skiljer sig artantalet så mycket mellan olika listor över
världens fågelarter, och vilken lista är rätt? Varför byter vissa arter släkte, och hur kommer det
sig att vissa släkten omfattar många arter medan andra bara består av en enda art? Är falkar
verkligen närmare släkt med tättingar än med hökar? Kan DNA-analyser besvara alla frågor?

Detta är inledningen på en första av två artiklar av fågelprofessorn Per Alström. Artikeln finns i senaste numret (2014-4) av den hundraåriga och förnämliga tidskriften Fauna och Flora och kan laddas hem här.