Ted Parker kunde 4 000 fågelläten!Ted Parker (1953-1993) var en ornitolog med en enastående begåvning när det gällde att identifiera fåglar i fält. T ex hade han memorerat 4 000 fågelläten! Tomas Carlberg har berättat om honom i en artikel i Fauna och Flora (2011-1) som finns att ladda hem här.

Här finns att hämta Ted Parkers artikel i Birding, January 2009  "A Trip to Find the Golden-backed Mountain-Tanager (Buthraupis aureodorsalis) in the High Andes of Peru".