Armasjärvimyren


16 juni 2014 åkte vi från Pajala mot Haparanda för att bl a besöka naturreservatet Armasjärvimyren nära byn med samma namn. Myren ligger sydväst om Övertorneå och väster om Torne älv. I området ligger också sjön Armasjärvi där över 40 svenska beredskapssoldater dog 1940 då en färja kantrade. Armasjärvi är finska och betyder Kärlekssjön. Naturreservatet var lätt att hitta och komma in i då det gränsar till bilvägen dit. Reservatet är 70 hektar stort. Lättgånget var det på spångar och informationsskyltar var uppsatta lite här och var. Fågellivet var magert frånsett en varnande trädpiplärka.


Lisbeth är duktig på att hitta rara växter. Först den sällsynta orkidén lappnycklar och sedan mossvioler. Lappnycklar förekommer sällsynt i norra Sverige, mest i fjälltrakterna från Härjedalen till Torne Lappmark. De växer i kalkrika kärr. Mossviolen är allmän från Dalarna och upp till Torne lappmark. Söder därom är den inte så vanlig. I Skåne är den sällssynt.


Och så blev det också lite amatörradio på 40 meters våglängd. Masthållaren var lätt att hamra ner i myren.


Det gula teleskopmaströret är 8 meter högt. Inuti röret löper antenntråden av koppar. På marken är utlagt ett par koppartrådar som gör att det blir ett konstgjort antennjordplan. Med telegrafi och 5 watt sändareffekt blev det kontakter med radioamatörer i bl a Ludvika, Umeå och Mjölby.