Sibirisk gransångareJupukka naturreservat ligger nära Pajala och nya Northlandgruvan. Gruvbrytningen hörs i reservatet. Teracoms sändarmast för TV och radio gränsar till reservatet. Alltså inte så ensligt man skulle kunna tro så långt upp i norr ovanför polcirkeln.

Den 14 juni 2014 hade det rapporterats att en sibirisk gransångare setts och hörts nära sändarmasten i reservatet. Lisbeth och jag råkade befinna oss i Pajala den 15 juni så vi tog oss dit. Videoklippet ovan lade jag ut på FB-gruppen Norrbottens fåglar och efterlyste hjälp. Johan Karlsson kommenterade:

Det som hörs mest är en trädpiplärka, men 00:32 tycker jag mig höra en strof sibirisk gransångare.

Den av Håkan Tyrén förnämligt inspelade observationen tillsammans med foto den 14 juni kan avnjutas i YouTube-videon nedan.
Gransångaren är uppdelad i sex underarter. Sibirisk gransångare (Phylloscopus collybita tristis) är en av dem. Den kategoriseras ibland som en egen art på grund av dess distinkta fjäderdräkt och läten. 
Häckar normalt från Uralbergen till nordöstra Iran, norra Indien och Bangladesh. Den övervintrar bland annat i lägre Himalaya.
Mer om gransångarkomplexet finns att läsa i Wikipedia här.