MjölkuddstjärnHelt nyligen har den lilla fågelsjön Mjölkuddstjärn invigts med stigar, spänger, utsiktplatser m m. Nära finns Facebooks nya serverhallar och och det är de som har bekostat besöksarrangemangen runt tjärnen. Tjärnen ligger mycket nära Luleå centrum. Ca 200 fågelarter har genom åren observerats där.

Kamera
Nikon Coolpix P510