Besök i Åkerby naturreservat


Den 31 maj 2014 duggade det lätt lite då och då. Lisbeth, Barbro, jag och vovvarna Gubben och Totte åkte till Åkerby, som ligger några mil norr om Boden och nära Luleälven. Målet för vår utflykt var ett naturreservat med samma namn. Det är ett litet äldre reservat som bildades 1967. Genom reservatet flyter en bäck som efter det att den lämnar reservatet flyter i en mycket djup ravin åt Luleälvshållet. Reservatet är känt som växtlokal för norna och guckusko. Nornan blommar först och det var den vi hoppades att få se där.


Till reservatet är det ca 1 km vandring uppåt. Något besvärligt är det att gå då det ligger kvar stormfällda träd efter en storm för två år sedan. Nära reservatet såg vi en "äkta hängbjörk" (se foto ovan). En rödvingetrast kraxade varnande från en talltopp.


Väl framme hittade Barbro och Lisbeth 4-5 blommande nornor. Det är en liten sällsynt och vacker orkidé, som inte är helt lätt att upptäcka om man inte har sett den förut.


Jag hade tagit med mig min kortvågsradio (5 W uteffekt) och började besöket med att sätta upp en 8 meter hög teleskopantenn och koppla in alla sladdar. Jag gjorde några telegrafianrop på 40 m bandet och fick ganska direkt svar från radioamatörerna Roine, SM0BSB i Norrtälje och Lennart, SM5CBN/5 i Mjölby. Sedan började det regna alltför mycket så jag fick snabbt avsluta det hela och packa ner radioprylarna i ryggsäcken.

Besöket avslutades med fika plus mackor och kakor. Vovvarna fick förstås också smaka.


Nära nornalokalen upptäckte Barbro denna märkliga och vackra lavart som ingen av oss tidigare hade sett. Vid en första anblick såg den ut som murgröna! Hemmavid kunde vi, efter slående i fackböcker och googlande, konstatera att laven är lunglav. Lunglaven är rödlistad och inte så vanlig. På ett ställe nämndes det att om man ser lunglav kan man vara säker på att hitta ovanliga växter i närheten. Och det stämde ju bra här!