Suravan i Sävast

28 maj 2014

I Sävast finns en liten tjärn som av de infödda kallas Suravan. Men på kartorna, ända från år 1645, heter tjärnen Avan. Den ligger mycket nära Lulevägen (väg 97), Malmbanan och nya bron över 97:an. Den bro som knyter samman Sävast och Gamla Sävast. Tjärnen ligger mindre än 200 meter fågelvägen från vår bostad. I tjärnen häckar sångsvan, bläsand, knipa och vigg. Den 30 maj räknade vi antalet knipungar till nio stycken.

30 maj 2014

En ubåt? Nej, det är en bisamråtta!