Storsävarträsk

Den 3-4 maj 2014 besökte Lisbeth och jag min dotters familj i byn Storsävarträsk. De har ett fritidsboende där. Byn ligger ca 3 mil öster om Vindeln i Västerbotten och är vackert belägen mellan sjöarna Vågsjön och Storsävarträsket. Det är en avfolkningsbygd med 16 bofasta.


Vägsjön

Avrinning av Vägsjön mot Kvarndammen, med sin rast- och grillplats, och mot Storsävarträsket.Från byvägen såg vi ett stort antal bergfinkar och bofinkar. På åkrarna,
 bland björktrastar och rödvingetrastar, sågs några ljungpipare.

Nedan en video från en kort promenad till den stora sjön Storsävarträsket.
I byn finns en SMHI väderstation. Aktuella väderrapporter kan läsas här.