Sandreveln i Luleälven i norra Sunderbyn

29 maj kl 05:01 temp +3 C - Kamera Samsung Galaxy Note 3 (panoramaläge)

Nedanför rastplatsen vid väg 97 i norra Sunderbyn finns en sandrevel som varierar våldsamt i storlek beroende på vattenståndet i Luleälven. För några dagar sedan var reveln endast ca 50 meter lång och den 29 maj var den kilometerlång. Tidigt på morgonen var reveln ockuperad av några få storspovar. På revelskanterna sågs några grön- och rödbenor. Ute i älven låg många sångsvanar. På motsatta sidan älven vid Unbyn sågs på eftermiddagen för första gången i Norrbotten en skärfläcka!