Sök efter tretåig hackspett

Vändträskån sedd från Värnbron
Bodens södra skjutfält är per automatik en fredad bra fågellokal. Det gäller också flera andra skjutfält i landet. Det här skjutfältet är en mycket stor bergig skogslokal med sjöar, åar och myrar. Det ligger nära Bodens centrala del. På Svalan hade det rapporterats tretåig hackspett vid Värnbron över Vändträskån. Senaste rapportering var från gårdagen den 1 mars, 2014. Så Lisbeth, Gubben och jag bilade dit från Sävast idag på morgonen.


Några tretåiga hackspettar varken såg eller hörde vi. Däremot sågs 2-3 överflygande spettar som vi inte kunde identifiera. Det som sågs från bron var två större hackspettar i en torraka.

Från bron kan en matning ses. Här får den besök av en talltita.


Tallbitar
En bit bort från bron var det en flock med tallbitar. Jag räknade den till att bestå av 14 tallbitar. Under december 2013 var det en tallbitsinvasion i Bodentrakten. I år och på senhösten har vi inte sett några förrän nu. En förklaring är avsaknad av rönnbär den här säsongen.


Under februari i år hade inga tallbitar rapporterats i Sverige så här långt upp. Men idag, visserligen endast två dagar in på mars, hade det rapporterats ytterligare en flock (10 st) strax norr om Luleå. Kanske de börjar ge sig till känna nu?

En trevlig skådarutflykt var det och Gubben stormtrivdes förstås.

Kamera
Nikon Coolpix P510 med 42x zoom plus 2x digital zoom