Svarthätta

Idag på förmiddagen dök en förstagångsgäst upp i Lisbeths matning på Kantarellvägen i Sävast i Boden. En svarthätta var det. Kanske på väg att övervintra här?
Fåglar i Sverige - Fältornitologisk handbok
Erik Rosenberg, fjärde reviderade upplagan, 2:a tryckningen 1967