SäkC

Idag var det dags igen att besöka en ny fågelmatning. Också denna efter ett tips av bodenornitologen Jan Andersson. Jan informerade om att matningen kallas SäkC och att den finns nära vägen till skjutbanan efter 200 m förbi SäkC (Säkerhetscentralen) på vänster sida. SäkC är placerad vid huvudentrén till Bodens Södra skjutfält. Vidare breättade Jan att matningen fylls på av en anonym person. Matningen var lätt att hitta och vi såg två talltitor. Utetemperaturen hade stigit betydligt sedan igår och var nu runt nollan.Omgivningen var sådan att vi inte vågade släppa loss Gubbben trots hans ivriga önskemål om det motsatta!