Punkt 27

Lisbeth, vovven och jag fortsätter med att besöka fågelmatningar. Efter tips från bodenornitologen Jan Andersson besökte vi idag matningen Punkt 27, Rödberget SV Boden (Bodens södra skjutfält). Observerade arter var talltita, tofsmes, svartmes och blåmes. Strålande väder mitt på dagen och utetemperaturen var -8 C.

Talltita

Tofsmes


Talltita och svartmes


Blåmes

Kamera Canon 700D plus Canon 300 mm tele med 1.4x förlängare

Artlista för Punkt 27

Totalt 49 taxa
Sångsvan
Vigg
Orre
Smålom
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Större skrikörn
Trana
Morkulla
Skräntärna
Ringduva
Gök
Tornseglare
Gråspett
Spillkråka
Större hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Sidensvans
Järnsparv
Rödstjärt
Björktrast
Dubbeltrast
Kungsfågel
Stjärtmes
Talltita
Lappmes
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kråka
Korp
Bofink
Grönsiska
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Snösparv