Gråmulen fågelskådningIgår kväll såg jag på Svalan att Mats Bergquist hade upptäckt en praktejder (!) i Buddbyträsket inte så långt från centrala Boden. Lisbeth och jag, men ingen vovve, åkte dit idag tidigt på morgonen. Inget syntes förutom ett vitt pärlband av trutar på andra sidan sjön. Två skådare (tror att det var Ulf Eriksson och Tony Persson) i bil stannade till och meddelade att praktejdern inte finns kvar. Den hade nog dragit iväg tillsammans med sjöorrarna sades det. Dimman i det gråmulna lättregnvädret hade tilltagit så vi avbröt vidare fågelskådning och åkte hem till Sävast.


Efter någon timme lättade dimman och jag bestämde mig för att åka till en obsplats som heter Fårhusnäsudden och som ligger vid Luleälven i norra Sunderbyn. En ny plats för mig. Jag hade sett på Svalan att det hade rapporterats en hel del därifrån.

Canon 700D med 300 mm tele plus 1.4x förlängare

Alldeles söder om golbanan i Sävast och intill väg 97 flyter en tarm av Luleälven. Stannade till och fotograferade sångsvanar. Det var en grupp om tre vuxna och fyra ungar.

Efter diverse felkör hittade jag vägen till obsplatsen. Den var visserligen privatskyltad, men enligt två hundägare var det ok att köra in där och väl framme skulle det gå att parkera. Framme och vid strandkanten fanns en skådare på plats. Det var Mattias Nordlund. Han hade haft turen att se praktejdern igår och hade en smärre förhoppning om att den kanske skulle kunna dyka upp här också. Mattias pekade ut på älven var det låg bergand (15 st!), svärta, sjöorre, sångsvan (ca 80 st), kanadagås (många), bläsand (många), trutar (många) ... Mattias som är en mycket trevlig och kunnig skådare berättade att den här platsen är mycket bra också för vårskådning. En viss försiktighet anbefalles förstås då det är privat mark. Avslutningsvis fick jag flera tips av Mattias om hur få syn på tretåig hackspett. Det är granskog som gäller och inget annat. När Mattias hade åkt riggade jag upp Rensfeldtuben och kollade närmare på änderna. Efter ett tag kom det en tomtägare, med intresse för fågelskådning, och ville också skåda. En fin skådardag blev det ändå trots det tråkiga vädret.

Nikon Coolpix P510

Nikon Coolpix P510 med max 42x optisk zoom

Arter som setts från och på Fårhusnäsudden t o m 2013-11-04:

ARTLISTA - Totalt 187 taxaVisa raser, obestämda och ospontana
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Prutgås
Vitkindad gås
Kanadagås
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe
Orre
Tjäder
Smålom
Storlom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Brun glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Småfläckig sumphöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Kustlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Skräntärna
Silvertärna
Fisktärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Sparvuggla
Lappuggla
Jorduggla
Pärluggla
Tornseglare
Göktyta
Gråspett
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla
Sädesärla
Sidensvans
Järnsparv
Rödhake
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Sävsångare
Busksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Talltita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Videsparv
Sävsparv