Lisbeths fågelmatning har startat

Lisbeths fågelmatning i Sävast i Norrbotten, i en syrenbuske utanför köksfönstret, har blivit fylld för första gången i höst. Första snöflingorna har dalat och i trakten drar stora flockar med sidensvansar omkring och letar föda. Ovanligt nog finns inga rönnbär i år och inga äpplen blev det heller. Matningen blev direkt invaderad av talgoxar, blåmesar, pilfinkar, grönfinkar och enstaka domherrepar. Sällsynta besökare är talltita och smalnäbbad nötkråka.

Artbeskrivningarna nedan är från Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige, fjärde upplagan från 1967.

TALLTITA


SMALNÄBBAD NÖTKRÅKA