Vanlig padda
Vanlig padda (Bufo bufo) - Åberget i Sävast, Boden - 22 juli 2013

Ruggig info från Wikipedia:

Paddan har giftkörtlar i huden, som avsöndrar ett slemhinneretande och muskelförlamande gift, något som gör att de flesta predatorer skyr paddan. Snok och igelkott tål emellertid
giftet; 
grävlingkråkfåglar och ormvråk sprättar upp magen på paddorna och undgår på så sätt att bli förgiftade. Den vanliga paddan kan också angripas av larverna till en spyfluga, Lucilia bufonivora, som tränger in i paddans huvud via näsborrar eller ögonhålor, och äter upp paddans huvud inifrån. När paddan efter ett par dagar har dött, fortsätter larverna med resten av kroppen.