Äggskal

Den 19 juni 2013 hittade Lisbeth och jag ett stort äggskal i naturreservatet Svanahuvudet. Reservatet ligger 13 km Ö Harads i Bodens kommun.


Mätte upp största diameter till ca 40 mm och största längd till 58 mm.


Här är äggskalet jämfört med ett 63-73 g köpeägg.


Det är inte helt lätt att hitta uppgifter på nätet om fågelägg. The British Wildlife Wiki har en fotoidentifikationssida med vanliga fågelägg. Vårt upphittade äggskal ser ut att likna ett fjällvråksägg (Roug-legged Buzzard). Enligt Wikipedia är en fjällvråks äggstorlek i snitt 44.7 mm brett och 56.4 mm långt. Så vårt äggskals storlek ligger i samma härad.

Kanske vårt äggskal tillhör en annan fågelart? Någon som vet?

Att vi även hittade färsk björn- och älgspillning och inte så färsk renspillning är en annan femma.