Sju orkidéers stig

I Norrbottens Flora del 1 beskrivs inledningsvis växtlokalen Sju orkidéers stig: Kör från Storöns badplats och vägen mot Skags udde. Ganska exakt 1 km från badplatsen kommer man till en vägbom. Parkera här på berget. Ca 100 meter längre fram finns en rågång med en väl upptrampad stig, som går snett åt vänster, följ den och efter 300 meter kommer man till ett bestånd av guckusko med några tusen stänglar och efter vägen har man passerat korallrot, knärot, skogsnattviol, jungfru Marie nycklar, spindelblomster och norna, de senare rikliga.

Den 3 juli åkte Lisbeth, vovven och jag till den anvisade parkeringen på Storön. Storön är en udde ca 2 mil söder om Kalix. Nu hittade vi förstås inte sju orkidéer, men det fanns stora vackra bestånd av skogsnattvioler och jungru Marie nycklar längs stigen. Guckoskorna var utblommade sedan midsommar och inga blad efter utblommade nornor såg vi.


Skogsnattviol


jungfru Marie nycklar

Guckusko

Okänd blomma


Klotpyrola

Björkpyrola